طرح قصه گویی و معرفی مشاغل

🍁 طرح قصه گویی و معرفی مشاغل🍁
✅ ولی دانش آموز سورن نصیری
✅ چهارم ۳
✅ شغل کارشناس تجهیزات دوار و انرژی

 

;