طرح قصه گویی و معرفی مشاغل

🍁طرح قصه گویی و معرفی مشاغل🍁
✅ولی دانش آموز محمدطاها دارابی
✅ چهارم ۱
✅ شغل حسابداری و بانکداری

;