جلسه چشیدن فبک

ویژه دوره اول و دوم دبستان در تاریخ اول آبان ۱۴۰۲ با حضور آموزگاران ،کادر آموزشی و اجرایی مجموعه و والدین گرامی در فضای اسکای روم  به میزبانی " دکتر دری " برگزار گردید

;