اولین جلسه شورای آموزگاران ۱۴۰۲_۱۴۰۳ برگزار شد
اولین جلسه شورای آموزگاران سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ با حضور کادر اداری و اجرایی و آموزشی در سالن اجتماعات دوره دوم دبستان کلام مهر برگزار گردید
;