لایو اینستاگرام با حضور دکتر پرویز رزاقی

لایو اینستاگرام با حضور دکتر پرویز رزاقی

با محوریت چالش های روانشناختی بازگشایی مدارس

چهارشنبه ۲ شهریور ساعت ۱۲ ظهر

در پیج اینستاگرام دبستان

kalamemehr_school

;