تعطیلی مدارس در مقطع ابتدایی

مدارس ابتدایی شهر تهران فردا مجازی شد

در پی آلودگی شدید هوای پایتخت، آموزش در مدارس ابتدایی شهر تهران در روز دوشنبه ٣٠ آبان به صورت مجازی برگزار می شود.

;