میلاد امام جواد (ع)

خادمین آن حضرت به همراه پرسنل و دانش آموزان دوره دوم ، این روز  فرخنده را جشن گرفتند

     

 

;